scroll down

GÜBRƏLƏR

Universol Blue

Təsvir:

Universol Blue - Universol Yellow-dan sonra gübrələmənin davam etdirilməsi üçün balanslaşdırılmış düsturdur. Bu düstur bitkilərin böyüməsini stimullaşdırır və uzunluğunun inkişafını yaxşılaşdırır.

 

Üstünlükləri:

  • Maqnezium və mikroelementlərlə birlikdə balanslaşdırılmış NPK- düstur;
  • Universal gübrə;
  • Tez həll olur və dərhal istifadə edilə bilər;
  • Asan tanınması üçün rəngli kodlaşdırma;
  • Qiymət və keyfiyyətin əla nisbəti;
  • “Bright Solution” unikal sisteminin xüsusiyyətləri;
  • Becərmənin hər bir fazası üçün (3: 2: 3) nisbəti üzrə optimal təhlilin asan seçilməsi.