scroll down

ÇÖL BİTKİLƏRİ

Phoenix

Təsvir:

Vətəni Asiyanın və Afrikanın subtropik rayonları, Kanar adalarıdır. Cinsin tərkibinə 15-ə yaxın növ və bir neçə növlərarası hibrid daxildir. Onlardan bəziləri nisbətən alçaq boyludur, digərləri isə hündür və qollu-budaqlıdır. Yarpaqları lələkvaridir, bu cinsdən olan palmalar üçün tikanların olması səciyyəvidir (metamorfoza uğramış yarpaqlar). Bunlar ikievli bitkilərdir, ayrı-ayrı bitkilərdə erkək və dişi çiçəklər olur. Külək və həşəratlar tərəfindən tozlandırılırlar. Çiçəkləri xırdadır, sarımtıl- qəhvəyi rənglidir, diametri təxminən 1 sm-dir, uzunluğu 30 sm-dən 90 sm-dək olan iri süpürgə şəklində toplanmışdır.