scroll down

ÇÖL BİTKİLƏRİ

Palma washington

Təsvir:

Bu fəsilənin gözəl nümayəndələri – otaq şəraitində becərilmək üçün nəzərdə tutulan dekorativ - yarpaqlı bitkilərin ən yaxşı nümayəndələridir, halbuki palmalar üçün ən gözəl yer – qış bağıdır. Palmaların əksəriyyətinin vətəni – tropik və subtropik ərazilərdir. Palmalar öz vətənlərində nəhəng ölçülərədək böyüyür, məsələn, yarpaqlarının uzunluğu 15-17 metrə, eni 2 metrə çata bilər. Buna baxmayaraq, palmaların bir çoxu heç də tələbkar deyil, kifayət qədər ləng inkişaf etmələri isə onları şəhər mənzillərində uğurla becərməyə imkan verir.