scroll down

ÇÖL BİTKİLƏRİ

Juniperus media Pfitzeriana Aurea

Təsvir:

Pfitzeriana Aurea orta boy ardıc – qollu-budaqlı çətirə malik olan dekorativ kol bitkisidir, hündürlüyü 3 metrədək, diametri 5 metrədək çatır. Orta sürətlə böyüyür: illik boy artımı 15-20 sm-dir, 10 illik bitkinin hündürlüyü 1 metr, diametri 2-3 metr olur. İynəyarpaqları sarı-yaşıl rənglidir, cavan zoğlar da qızılıdır, yumşaq, pulcuqlu, əsasında iynəlidir. Zoğları üfüqidir, maili qalxan  zoğların ucları aşağı əyilir. Meyvə gətirmir. Alpinariyalarda, rokariyalarda, yapon bağlarında, daşlı və süpürgə kollu bağlarda istifadə edilir. Sərbəst böyüyən canlı hasarların və miksborderlərin, müxtəlif kompozisiyaların yaradılması üçün və onların tərkibində çiçək vurğusu qismində istifadəyə uyğundur.