scroll down

ÇÖL BİTKİLƏRİ

Euonymus japonicus elegantissimus aureus

Təsvir:

Yapon gərməşovunun vətəni Yaponiyadır, burada o, hündür (bəzən hündürlüyü bir neçə metrə çatır) kol və ya alçaq boylu  ağac şəklində bitir. Bu – həmişəyaşıl dekorativ-yarpaqlı bitkidir, çiçəkləri kiçik və yaraşıqsızdır. Bu bitkini parlaq tünd yaşıl rəngli və ya rəngbərəng yarpaqlarına görə becərirlər, həm də budamaqla kola istənilən formanı vermək mümkündür. Böyümə dövründə bitki  bu və ya digər istiqamətdə bir neçə dərəcə kənarlaşmalarla  180 C adi otaq temperaturunda özünü yaxşı hiss edir, lakin qışda dinclik dövründə bitkini temperaturu 2-40 C olan işıqlı soyuq otaqda saxlamaq məsləhət görülür.