scroll down

ÇÖL BİTKİLƏRİ

Cupressus leylandii

Təsvir:

Leyland hibrid sərv ağacı (Cupressocyparis “Leylandii”) – Nutkan sərvpəri ilə İrimeyvəli sərvin (lat. Supressus macrocarpa x Shamaesuraris nootkatensis) calaq edilməsindən alınan hibriddir. 1911-ci ildə İngiltərədə Leyland ərazisində meydana çıxmışdır. Sürətlə inkişaf edən sortdur. İllik artımı hündürlük üzrə 40 sm, en üzrə 20 sm təşkil edir. Cavan bitkilərdə illik boy artımı 1 metrə çata bilər. Yetkin bitkinin hündürlüyü 15-20 m, eni isə 3-5,5 metrdir. Bitki budanmanı çox yaxşı keçirir, bu da ağacdan canlı hasarların yaradılması üçün istifadə etməyə imkan verir. Topiar spiral budama xüsusilə populyardır, bu budama üsulu bitkilərdən əsl sənət əsəri yaratmağa imkan verir.