scroll down

ÇÖL BİTKİLƏRİ

Cupressus leylandii

Təsvir:

1911-ci ildə İngiltərədə Leyland ərazisində meydana çıxmışdır. Sıx simmetrik çətirə malik olan, sütunşəkilli  və ya ensiz - konusşəkilli həmişəyaşıl ağacdır. Hündürlüyü 15-20 (30) metrə, eni 3-5,5 (7) metrə çatır. Ən hündür ağacın hündürlüyü 40 metr təşkil edir. Tez boy atan bitkidir, iynəyarpaqlılar arasında ən sürətlə boy atan ağacdır. Cavan bitkinin illik boy artımı 1 metrə çatır. Orta illik artım hündürlük üzrə 40 sm, en üzrə 20 sm təşkil edir.