scroll down

EV BİTKİLƏRİ

Cactus geverfd

Təsvir:

Müxtəlif  otaq bitkiləri arasında kaktuslar xüsusi yer tutur və öz xarici görünüşlərinə və saxlanma şərtlərinə görə onlardan fərqlənirlər. Bütün kaktusların suvarılması üçün tərkibində xlor olmayan yumşaq sudan istifadə edilməlidir. Su təmiz olmalıdır, yəni onun tərkibində hər hansı qatışıqlar və ya duzlar olmamalıdır. İdeal halda yağış suyundan və ya qar suyundan istifadə etmək lazımdır, lakin bu cür suyu toplamaq üçün səbr lazımdır, buna görə də ən azı bir sutka saxlanılmış sudan və ya qaynadılmış sudan istifadə etmək olar.