scroll down

EV BİTKİLƏRİ

Lucky bamboo

Təsvir:

Çox vaxt mənzillərdə “xoşbəxtlik bambuku” və ya “xoşbəxt bambuk” (Lucky Bamboo) yetişdirilir.  Əslində isə bu – Sander Drasenası (Dracaena Sanderiana) adlandırılan çoxillik bitkidir. Əsasən mülayim temperaturda saxlanılır, 26°С - dən yuxarı temperaturda yarpaqların ucları quruya bilər. Yayda torpağın üst qatı quruduqdan sonra bol suvarılır. Torpaq yığınının həddən artıq qurumasına yol verməyin.